Turas Taiscéalaíochta Finswim 2020

Cúlra

Tá Turas Taiscéalaíochta Finswim Timpeall na hÉireann (finswim2020-21) ar cheann de na tionscadail mhara is inspioráidí, is sainiúla agus is dúshlánaí ar baineadh triail as riamh i gcóstaí na hÉireann agus san Aigéan Atlantach Fhiáin. Is as an Charraig Fhinn i nGaeltacht Dhún na nGall d’Anrí Ó Domhnaill (Henry O’Donnell) atá mar cheannaire ar an turas taiscéalaíochta agus ar snámhaí lapaí (finswimmer) é. Is é Anrí féin a leag amach agus a thionscnaigh an tionscadal ceannródaíoch seo. Chomh fada siar leis an bhliain 1990, thosaigh Anrí ag smaoineamh ar dtús ar thionscadal maidir le snámh aonair a dhéanamh thart ar chósta na hÉireann. Sa bhliain 1992, d’éirigh le hAnrí a theacht chuige féin arís i ndiaidh fíor-dhrochthimpiste spóirt a bheith aige (a d’fhág gan lúth na ngéag é ar feadh tamaill) agus chuaigh sé ar aghaidh le páirt a ghlacadh i gcúpla turas taiscéalaíochta ar an talamh thirim agus san fharraige a raibh dúshláin ar leith ag baint leo agus bhailigh sé airgead do charthanachtaí éagsúla agus do chúiseanna fiúntacha eile. 

Is maith leis cúrsaí spóirt go ginearálta, baineann sé tairbhe as a bheith ag maireachtáil go folláin agus tá dáimh ar leith aige leis an fharraige agus leis an nádúr. Le blianta beaga anuas, is iomaí turas taiscéalaíochta dúshlánach atá curtha i gcrích aige timpeall an domhain ar a n-áirítear na pointí is ísle go dtí na pointí is airde ar cheithre mhór-roinn: an Afraic, an Eoraip, Meiriceá agus an Astráil – tá sé cinnte go mbeidh finswim2020-21 chomh dúshlánach céanna nó fiú níos dúshlánaí ná go leor de na turais thaiscéalaíochta agus eachtraí ar thug sé fúthu roimhe seo. 

Bhí an turas seo le tosú i mí an Mheithimh 2021, ach de bharr ghéarchéim Covid-19, cúrsaí oibre agus tosca eile, b’éigean atheagrú a dhéanamh ar shocruithe an turais. Chinn Anrí go dtabharfaí an turas taiscéalaíochta chun tosaigh go dtí 2020. Mar gheall air sin, b’éigean an plean maidir le cúrsaí urraíochta a athrú fosta. Tá sé ag impí ar dhaoine aonair, ar ghnólachtaí agus ar an earnáil chorparáideach a dtacaíocht a thabhairt don turas taiscéalaíochta seo atáthar á dhéanamh ar mhaithe le cúrsaí carthanachta.

Cur síos agus nótaí  – Turas Taiscéalaíochta Finswim Timpeall na hÉireann 2020-21

Timpeall na hÉireann Tosóidh an turas ar thrá na Carraige Finne, Co. Dhún na nGall, Éire thart ar lár mhí Mheán Fómhair 2020 (ag brath ar choinníollacha a bhainfeadh le Covid-19, leis an aimsir agus le sábháilteacht na foirne/an tsnámhaí) agus rachaidh sé ar aghaidh deiseal timpeall chósta na hÉireann – i dtreo Thoraí agus Chionn Mhálanna. Críochnóidh an turas ar thrá na Carraige Finne fómhar na bliana seo chugainn. 

Finswim Céard atá i gceist le Finswim nó snámh lapaí? Tá an-tóir ag teacht ar an spórt seo timpeall na cruinne i láthair na huaire. Is spórt snámha é áit a mbíonn lapaí ar chosa an tsnámhaí agus bíonn snorcal agus masc ar a éadan. Tagann an téarma Finman ó ‘Carrickfin man’. Imeartas focal é seo ar an áit arbh as Anrí mar aon leis na lapaí (fins) a bhíonn in úsáid aige nuair a bhíonn sé i mbun snámha san fharraige.

Cén cineál earraí Finswim a mbainfidh an snámhaí úsáid astu? Bainfidh Anrí úsáid as meascán de lapaí atá fada agus meánach i bhfad ag brath ar na coinníollacha farraige agus snámhfaidh sé le spéaclaí snámha, hata snámha agus bríste snámha de réir mar is gá. Caithfidh sé culaith trí-atlain speisialta de réir mar is gá nuair a bheidh sé amuigh as an uisce agus nuair a thitfidh teocht an uisce.  

Ar na fearais/an trealamh eile a bheidh in úsáid ag an snámhaí ar mhaithe le sábháilteacht agus chun cloí le rialacha finswim, beidh gléas rianaithe pearsanta (déanfaidh saineolaithe an turais monatóireacht rialta air seo), guthán póca nua-aimseartha agus uaireadóir cliste le feidhmeanna speisialta ionas gur féidir rianú comhuaineach a dhéanamh agus eolas beo a chur suas ar an suíomh idirlín le go mbeidh an pobal ábalta dul chun cinn an turais a fhiosrú.

An Turas Taiscéalaíochta  Déanfar gnéithe éagsúla taighde a bhaineann leis an turas a logáil agus a chur ar taifead mar thagairt don todhchaí, i gás na staitisticí a bhaineann leis an snámh lapaí (finswimming) agus teacht aniar an duine ach go háirithe. Taighde Ollscoile – Roghnaíodh Anrí le páirt a ghlacadh i dTionscadal PIER (Public Health Impact of Exposure to antimicrobial Resistance in Recreational Waters) faoi scáth Ollscoil na hÉireann, Gaillimh (OÉG). Déanfaidh tionscadal PIER fiosrúchán ar an cheist, an amhlaidh go mbíonn níos mó de sheans ann go bpiocann daoine a bhíonn ag snámh, ag tonnmharcaíocht nó ag plé le huisce go rialta in aibhneacha, in lochanna nó i bhfarraigí na hÉireann suas baictéir atá frithsheasmhacht in aghaidh antaibheathach ina gcuid putóg? Mar aon leis sin, déanfaidh PIER na bacanna agus na buanna atá ann do dhaoine a úsáideann uiscí nádúrtha mar chaitheamh aimsire a aithint agus a leagan amach chun go mbeifear ábalta na buntáistí is mó a bhaint as ár n-uiscí nádúrtha mar chaitheamh aimsire. 

https://www.nuigalway.ie/medicine-nursing-and-health sciences/medicine/disciplines/bacteriology/ research/pier/ 

 

Tá cúrsaí sábháilteachta ar an rud is tábhachtaí do gach duine atá páirteach i dturas taiscéalaíochta finswim2020. Tá an snámhaí agus an fhoireann traenáilte, tá an taithí chuí acu agus tá siad breá ullmhaithe. Is garda tarrthála trá cáilithe é Anrí atá ina chuid 50idí. Lena chois sin, is sainthumadóir é, is múinteoir snámha é, agus tá Teastas Idirnáisiúnta Inniúlachta (ICC) aige i leith báid innill. Thosaigh sé ag snámh san fharraige nuair a bhí sé ceithre bliana d’aois agus tá os cionn ceathracha bliain de thaithí aige ag plé leis an snámh lapaí san fharraige agus i dtimpeallachtaí uisceacha eile. Tá an bád sábháilteachta feistithe leis na háiseanna sábháilteachta agus loingseoireachta cuí, leis na huirlisí riachtanacha, le rafta tarrthála, le seaicéid tharrthála, le fearas garchabhrach, le gléas i leith duine i bhfarraige (MOB), córais chumarsáide agus eile. Cloíonn finswim2020 leis na srianta Covid go léir agus cloífí an fhoireann leis na treoirlínte uilig i dtaca le Covid lena chinntiú go gcosnófar an snámhaí, an fhoireann agus éinne eile a bheidh páirteach sa turas. Tá prótacail speisialta i dtaca le Covid curtha i bhfeidhm a chloíonn leis na dea-chleachtais a bhainfeadh le gníomhaíochtaí ar talamh agus ar muir. D’fhéadfaí a rá go bhfuil na rioscaí Covid a bhaineann leis an turas Fánach nó An-íseal i dtaca leis na rioscaí a bheadh ar fhoireann an turais mar gheall ar shuíomh an turais féin (amuigh san fharraige) agus nádúr feidhme an turais. Coinneoidh lucht feidhme an turais cumarsáid dhlúth le Garda Cósta na hÉireann, leis an Maritime and Coastguard Agency agus le heagraíochtaí eile de réir mar is gá.

Ráiteas Misin Thuras Taiscéalaíochta Finswim 2020

Déanfaidh Anrí Ó Domhnaill (Henry O’Donnell) iarracht snámh lapaí (finswim) a dhéanamh timpeall oileán na hÉireann chun iarracht a dhéanamh a bheith ar an chéad duine riamh le snámh lapaí (finswim) a dhéanamh mórthimpeall aon tír ar leith. Agus an t-éacht seo á dhéanamh aige, is mian leis airgead a bhailiú do dhá charthanacht náisiúnta 

Aidhmeanna

 • An snámh lapaí (finswim) a dhéanamh go sábháilte agus go críochnúil idir Meán Fómhair 2020 agus Meán Fómhair 2021. Beidh Foireann Tacaíochta agus Sábháilteachta ag feidhmiú a fhad agus a bheidh an turas taiscéalaíochta ar siúl.  
 • Airgead a bhailiú do dhá charthanacht náisiúnta: 
 • Roinnt taighde eolaíochta agus taighde eile a dhéanamh le linn an turais. 

Cuspóirí 

 • Airgead a Bhailiú do Charthanachtaí – Airgead a bhailiú do dhá Charthanacht Náisiúnta fríd thuras taiscéalaíochta finswim. Feidhmiú mar Ambasadóir Deonach don dá charthanacht le linn an turais in 2020-21.
 • Aird a tharraingt ar an tábhacht a bhaineann le Sábháilteacht Uisce – An tábhacht a bhaineann le Sábháilteacht Uisce agus Cosc ar Bhá timpeall chósta na hÉireann agus i dtimpeallachtaí uisceacha eile a spreagadh agus a chur chun cinn. Cuidiú le Sábháilteacht Uisce Éireann sna hiarrachtaí atá ar siúl acu chun líon na ndaoine a bháitear gach bliain a laghdú trí eolas faoi shábháilteacht uisce a ardú agus trí dhearcadh agus iompar daoine a athrú i leith na ndainséir a bhaineann le cúrsaí uisce ionas go bhféadfaí sult agus tairbhe a bhaint as timpeallachtaí uisceacha go muiníneach agus go sábháilte.
 • Aird a tharraingt ar chúrsaí Ailse, ar Thaighde faoi agus ar Thacaíochtaí i dtaca leis – Mar pháirt de Chumann Ailse na hÉireann, tá pobal de dhaoine a tháinig slán ó ailse, de theaghlaigh, d’othair, de chairde, de bhanaltraí, de dhochtúirí, d’eolaithe, de dhaoine proifisiúnta, de lucht tacaíochta, agus d’oibrithe deonacha. Tá siad tiomanta chun cosc a chur ar ailse, é a aimsiú go luath agus troid ina choinne ag gach leibhéal. Le os cionn caoga bliain, tá an cumann ag obair le chéile ar mhaithe le daoine a bhí buailte le hailse anseo in Éirinn. Cuideoidh finswim 2020 leo le go mbeidh siad ábalta cuidiú le daoine eile.
 • Ag súil le bheith ar an chéad duine le snámh lapaí aonair (finswim) a dhéanamh timpeall oileán na hÉireann.
 • Gnéithe éagsúla den snámh lapaí a spreagadh agus a chur chun cinn ar fud na hÉireann.
 • Folláine fhisiciúil, caitheamh aimsire agus sláinte a spreagadh agus a chur chun cinn do chách sa phobal fríd an snámh, fríd shnámh lapaí, agus fríd ghníomhartha eile uisceacha – caithfidh cúrsaí sábháilteachta a bheith chun tosaigh i gcónaí agus a bheith lárnach in aon ghníomhaíocht uisceach.  
 • Is as an Ghaeltacht Anrí agus feidhmeoidh an turas ar bhonn dátheangach agus déanfar teanga, traidisiún agus cultúr na nGael a chur chun cinn le linn an turais. Is páirt lárnach dúinn ár dteanga, ár dtraidisiún agus ár gcultúr agus caithfidh muid iad go léir a chaomhnú.
 • Imeallbhord na hÉireann a chur chun cinn .i. oileáin, ceantracha Gaeltachta, tránna brataí goirme agus áiteacha tarraingteacha eile cois cósta, láithreacha stairiúla, Slí an Atlantaigh Fhiáin, Croílár Ceilte na hÉireann, Seanoirthear na hÉireann agus eile. Tá cúrsaí turasóireachta an-tábhachtach dár eacnamaíocht.
 • Turas taiscéalaíochta atá sábháilte, iontach, dúshlánach, inspioráideach agus fiúntach a chur ar fáil.