Anrí Ó Domhnaill

Anrí  Ó Domhnaill (Henry O’Donnell) 

Anrí Ó Domhnaill

Is as an Charraig Fhinn i nGaeltacht Dhún na nGall d’Anrí Ó Domhnaill (Henry O’Donnell), 56. Is athair é a bhfuil seisear clainne air .i. mac amháin agus cúigear iníonacha. Lena chois sin, is seanathair é a bhfuil ceathrar garpháistí aige. Diomaite den bhaint a bhíodh aige leis na foirne áitiúla de chuid CLG agus spóirt eile, bhí dúil ar leith aige i gcónaí sa tsaol mhór amuigh faoin spéir agus bhí sé i gcónaí faoi dhraíocht agus spreagtha ag cósta creagach an Aigéin Atlantaigh agus ag an talamh shléibhtiúil mórthimpeall a cheantar dúchais in iarthuaisceart Dhún na nGall. Lena shuim ó aois an-óg i ngíomhaíochtaí amuigh faoin aer, i gcúrsaí spóirt agus a dhíograis i leith a chuid oibre, ba léir go mbeadh gairm bheatha ina mbeadh a lán aclaíochta i gceist léi i ndán dó. 

Ina óige, bhí spéis ar leith aige i gcúrsaí míleata agus chuaigh sé isteach i bhfoireann taca Óglaigh na hÉireann nuair a bhí sé 17 agus chuaigh sé isteach in arm Óglaigh na hÉireann féin mar shaighdiúir proifisiúnta cúpla bliain ina dhiaidh sin. Rinne sé seirbhís dhá bhliain déag san arm. I measc na seirbhísí éagsúla a rinne sé, bhí sé páirteach i Sciathán Fiannóglaigh an Airm (Fórsaí Speisialta) a chuaigh ar mhisean míleata de chuid na Náisiún Aontaithe sa Liobáin le linn an chogaidh ansin in 1986.

Sa bhliain 1995, bhunaigh sé a chomhlacht comhairleachta féin i dtaca le cúrsaí bainistíochta slándála agus riosca. Faoi láthair, is comhairleoir neamhspleách é atá féinfhostaithe i réimse na bainistíochta slándála, géarchéime agus riosca agus tá líon mór cliant aige in Éirinn agus thar lear ó earnálacha éagsúla ar a n-áirítear an earnáil phríobhaideach, an earnáil thionsclaíoch, an earnáil chorparáideach, an earnáil rialtais agus an earnáil tráchtála. Baineann sé leas beag fosta as a bheith ag ligint foirgnimh amach ar cíos agus a bheith á mbainistiú.

Go ginearálta, bíonn a aird dírithe ar a shaol teaghlaigh, ar mhaireachtáil fholláin, ar a chuid oibre, ar eachtraí agus ar thurais thaiscéalaithe. Tá spéis ar leith aige fosta sa cheol agus san amhránaíocht. Is ar mhaithe le cúrsaí carthanachta a rinne sé neart de na dúshláin éagsúla ar thug sé fúthu leis na blianta anuas bíodh sin na héachtaí amuigh faoin aer, an snámh san fharraige nó an dreapadóireacht sna sléibhte. Tá cuidiú leanúnach á thabhairt aige do dhaoine eile trína chuid oibre agus trína chuid turais thaiscéalaíochta agus é mar rún daingin aige leanúint ar aghaidh leis an nós seo san am atá amach romhainn.

Ar nós go leor eile in Éirinn agus thar lear, cuireadh isteach go mór ar a chomhlacht comhairleachta ar na mallaibh de bharr na paidéime. Níorbh aon iontas é gur chláraigh sé ansin le bheith páirteach san fheachtas Ar Glao-dhualgas d’Éirinn. Le linn na paindéime go dtí seo, tá cuidiú tugtha aige do rannóga éagsúla, do ghníomhaireachtaí áitiúla agus do dhaoine a raibh cabhair a dhíth orthu agus é sin déanta aige ar bhonn deonach. Leanann sé ar aghaidh ag cuidiú le daoine eile fiú agus é ar tí tabhairt faoi thuras taiscéalaíochta finswim gan mhoill.

Sampla de thurais thaiscéalaíochta eile 

2018 Eanáir –Feabhra – Chríochnaigh sé Turas Taiscéalaíochta in Iargúil na hAstráile = An áit ab ísle: Halligan Bay – Lake Eyre chuig na háiteanna ab airde san Astráil: Mount Kosciuszco – Turais trasna an Fhásaigh – ceantar Watson Bay / Sydney (snámh). Snámh feadh chósta Eden i ndeisceart na hAstráile, snámh le hais Thrá Boyd agus eile.

2014 Eanáir 27–Márta, thionscnaigh agus chríochnaigh sé turas taiscéalaíochta ó ísleán na fharraige go dtí na pointí is airde i Meiriceá Theas. Is éard a bhí i gceist leis an tionscnamh ceannródaíoch seo a ghlac corradh agus 4-5 seachtaine ná: (1) dul ó na pointí is airde go dtí (2) na pointí is ísle sna leathsféir thiar agus theas, (3) dul trasna páirt d’Fhásach na Patagóine, (4) dul trasna Oighearshruth Perito Mareno, (5) ag tumadóireacht agus ag snámh i gCaolas Beagle gar don Antartach agus (6) ag dreapadóireacht ar Oighearshruth Martial.

2013 Deireadh Fómhair – Chríochnaigh Anrí Turas Taiscéalaíochta Trasna na Rúise a chlúdaigh na pointí is ísle agus is airde sa Rúis – mullach Shliabh Elbrus (18,510 troith), an sliabh is airde san Eoraip agus ceann de na Seacht Mullach. 

2013 Lúnasa – B’éigean d’Anrí agus d’fhoireann dhomhanda éirigh as a n-iarracht Sliabh Elbrus a dhreapadh de bharr drochaimsire. D’éirigh leis fáil chomh fada le os cionn 15,000 troith agus tháinig sé ar ais i mí Dheireadh Fómhair leis an turas taiscéalaíochta iomlán a chríochnú. Mar pháirt den dúshlán seo, d’éirigh leis snámh sa Mhuir Dhubh, sa Mhuir Aeigéach agus sa Mhuir Mharmara. Déanann an Bhosparais, atá mar pháirt den teorainn idir an Eoraip agus an Áis, an Mhuir Dhubh a cheangal leis an Mhuir Mharmara. 

2012 Turas Taiscéalaíochta Cholmcille – rinneadh athachtú ar thuras Cholmcille go hOileán Í (timpeall 563AD) i gcurach mhór thraidisiúnta. Bhí foireann de 13 sa churach a d’iomair ó Dhoire go hOileán Í. Rinne an BBC clár faisnéise faoin turas dar teideal ‘Turas go hOileán Í’. 

2011 Turas Taiscéalaíochta Trasna na hAfraice – d’éirigh leis Turas Taiscéalaíochta Trasna na hAfraice a chríochnú áit ar éirigh leis na pointí is ísle (Lac Assal i nDjibouti trasna an fhásaigh) agus is airde (Uhuru/Kilimanjaro (19,341 troith), an Tansáin) san Afraic a bhaint amach. Mar pháirt den turas taiscéalaíochta seo, rinne sé tumadóireacht agus snámh sa Mhuir Arabach, i Murascaill Áidin agus i ndeisceart na Mara Rua. Ar bhonn príobháideach, thug sé deonachán carthanachta do bhunscoil Mbahe in Moshi in aice le Kilimanjaro sa Tansáin le leabhair mhatamaitice a fháil agus le cuidiú leis na mic léinn dul chun cinn a dhéanamh ina gcuid oideachais agus bogadh ar aghaidh go dtí an coláiste. 

2009 Turas Taiscéalaíochta Denali/Sliabh McKinley in Alasca – b’éigean éirigh as de bharr drochaimsire agus tosca gan choinne eile. 

2010 Eachtra Shléibhte na hAlban – Dreapadóireacht sa tsneachta/san oighear i nGleann Comhann in Albain.

2007 Dúshlán Shléibhte na hÉireann – deich mullach in Éirinn os cionn 3000 troith ar airde.

2006 Turas Taiscéalaíochta Snámha Timpeall na hÉireann – bhí sé mar thionscnóir, mar cheannaire turais, agus mar shnámhaí ar an imeacht charthanachta seo. Bailíodh os cionn €25,000 do sheirbhísí na mbád tarrthála agus fuair an charthanacht seo agus na hurraithe neart buntáistí eile as an imeacht. Clúdaíodh an t-imeacht ar Raidió Highland, ar RTÉ, ar an BBC, ar TG4 agus ar nuacht SKY. Rinne Nationwide agus cláracha eile gnéithe den imeacht a chlúdú fosta. Fuair an turas taiscéalaíochta seo tacaíocht ó urraithe agus ó thabhartais. 

Eile – Club peile CLG ~ ionadaíocht d’Éirinn ag Comórtais Snámha an Domhain 1996 & 1998 (an Afraic) ~ múinteoir snámha cáilithe ~ garda tarrthála cáilithe ~ tumadóir scúba  ~ ceadúnas tiomána bád ICC ~ snámh aonair ó Thoraigh go dtí an mórthír in 1995 le cuidiú le hOtharlann Leitir Ceanainn ~ snamh ón mhórthír go Toraigh in 1997 le cuidiú le Cumann Ailse na hÉireann ~ snámh ó Thoraigh go hÁrainn Mhór in 1997 le cuidiú le hOtharlann na Leanaí i mBaile Átha Cliath ~ snámh sa Mhuir Chaisp, sa Mhuir Dhubh agus sa Mhuir Mharmara in 2013 ~ snámh sa Mhuir Chairib in 2011 ~ snámh in Lac Assal, an Afraic ~ snámh sa Mhuir Mharbh ~ dreapadóireacht ar na sléibhte is airde in Éirinn ~ Réalt Spóirt na Bliana i nDún na nGall ~ Pearsa Thír Chonaill na Bliana ~ ball de Chumann Seoltóireachta na hÉireann ~ ball de Chumann Sléibhteoireachta na hÉireann.

Sampla de thurais thaiscéalaíochta eile 

  1. Dreapadóireacht go barr agus timpeall Shliabh Aconcagua atá ar an tsliabh is airde i gCríocha Mheiriceá ag 6,960.8 méadar (22,837 troith). Tá sé suite i sliabhraon na nAindéas i gcúige Mendoza, an Airgintín in aice leis an teorainn leis an tSile. Is é Sliabh Aconcagua an sliabh is airde sna leathsféir thiar agus theas araon. Tá sé ar cheann de na Seacht Mullach. 
  1. Is loch goirt é Laguna del Carbón i gcúige Santa Cruz, san Airgintín. Tá an loch goirt seo suite in oirdheisceart na hAirgintíne i bhFásach na Patagóine, laistigh de logán mór Gran Bajo de San Julián. Tá sé -105 méadar (-344 troith) faoi leibhéal na farraige – tá Laguna del Carbón ar an phointe is ísle san Airgintín agus sna leathsféir thiar agus theas araon, agus tá sé ar an tseachtú pointe is ísle ar domhan.  
  1. Ag trasnú Oighearshruth Perito Mareno – Tá Oighearshruth Perito Moreno suite in iardheisceart na hAirgintíe ar an teorainn leis an tSile. Clúdaíonn an t-oighearshruth seo achar de 97 míle cearnach d’oighear agus tá sé 19 míle ar leithead. Tá sé ar cheann de na 48 oighearshruthanna a eascraíonn as oighearmhá dheisceart na Patagóine ata suite i sliabhraon na nAindéas idir an Airgintín agus an tSile. Tá an tríú taisce is mó ar domhan d’uisce le fáil san oighearmhá seo. Ainmníodh an t-oighearshruth seo atá 78 ciliméadar (48 míle) ó El Calafate, i ndiaidh an taiscéalaí Francisco Moreno, ceannródaí a rinne staidéar ar an áit sa 19ú haois agus a raibh páirt lárnach aige i gcosaint chríocha na hAirgintíne san aighneas a bhí idir an Airgintín agus an tSile maidir leis an teorainn idirnáisiúnta eatarthu. NÓTA Chuaigh sé in airde agus trasna ar Oighearshruth Martial fosta agus tháinig sé ar mhóin ar an taobh thuaidh den Antartach!
  1. Ag tumadóireacht i gCaolas Beagle – Iliomad tumadóireachta scúba agus snámha déanta i gCaolas Beagle ar an taobh theas de Ushuaia. Cuid mhór feamainne ag fás anseo agus a lán sliogéisc dá réir ar nós: ríphortáin, piardóga, agus crosóga mara. Bhí a lán éisc bheaga san fheamainn seo fosta mar aon le mór-rónta, rónta, deilfeanna, míolta móra agus piongainí. 

Our Team

Volunteer Members of FinSwim 2020

Rory O'Donnell

Expedition Photographer & Videographer

Eilish O'Donnell

Finswim Research & Forward Planning

Oisín McLaughlin

Digital Marketing & Web Design