Na Buntáistí a bhainfeadh le hurraíocht a dhéanamh ar finswim2020

Na Buntáistí a bhainfeadh le hurraíocht a dhéanamh ar finswim2020

 • Tacaíocht agus aitheantas a thabhairt don turas taiscéalaíochta, dá mhisean, dá aidhmeanna, dá chuspóirí agus dá spriocanna.  
 • Tacaíocht agus aitheantas a thabhairt don obair mhaith a dhéanann Sábháilteacht Uisce Éireann agus Cumann Ailse na hÉireann.
 • Tacaíocht a thabhairt do thionscadal mara ar leith atá ábhartha, inspioráideach, stairiúil agus dúshlánach – an chéad cheann dá leithéid ar chósta na hÉireann agus san Aigéan Atlantach Fhiáin. 
 • Deis a fháil le dhul i bhfeidhm ar lucht spéise úr agus leas a bhaint as fógraíocht/suíomh táirgí chuig lucht spéise leathan agus éagsúil ar na príomhardáin shóisialta, ar an raidió, ar an teilifís, sna nuachtáin, i sainfhoilseacháin faoi chúrsaí mara agus araile.
 • Leas a bhaint as ardán dátheangach chun dul i bhfeidhm ar chustaiméirí seanbhunaithe agus úra araon. 
 • Deiseanna a chruthú don fhoireann díolacháin le nascanna a fhorbairt le custaiméirí in Éirinn agus go hidirnáisiúnta trí aitheantas a thabhairt agus úsáid a bhaint as an bhranda le linn an tionscadail. Deiseanna a fháil chun grianghrafanna a fháil tarraingthe leis an fhoireann mar aon le buntáistí poiblíochta eile.
 • Deiseanna margaíochta caidrimh a fhorbairt ar bhonn áitiúil agus náisiúnta araon.
 • Deiseanna líonraithe a fhorbairt le gníomhaireachtaí agus eagraíochtaí mara agus eile a bhfuil baint dhíreach nó indíreach acu leis an tionscadal.
 • Mianach, buaine agus cumas na n-earraí, na gcóras teicneolaíochta, na bhfearas, an trealaimh, na seirbhísí agus na ngléasanna a léiriú i gcoinníollacha dúshlánacha mara agus i ndrochaimsir feadh theorann Atlantach na hÉireann agus na hEorpa le linn an tionscadail. 

Nótaí tábhachtacha

 • Cuirfear litreacha slánaíochta ar fáil do gach urraitheoir más gá.
 • Cuirfidh riarthóir finswim admhálacha urraíochta a léiríonn luach na hurraíochta a fuarthas ar fáil.
 • Caithfear úinéireacht aon/gach ábhar urraithe a aistriú chuig tuaras taiscéalaíochta finswim ach sa chás go n-aontaítear a mhalairt.
 • Cloífí finswim2020 le polasaí urraíochta agus le straitéisí margaíochta/poiblíochta na n-urraitheoirí faoi réir údarais agus cead ó oifig finswim.